Harmonogram zbierania danych

Prezentujemy roczny harmonogram przekazywania danych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych na potrzeby raportów i analiz prowadzonych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.


Celem publikacji załączonego harmonogramu jest umożliwienie przedsiębiorcom telekomunikacyjnym pozyskania informacji o tym, jakie dane, kiedy i w jakiej formie będą zbierane przez UKE w ciągu roku. W harmonogramie zbierania danych przedstawiono niezbędne informacje dotyczące:
•    formy i zakresu zbierania danych przez UKE;
•    częstotliwości, z jaką powinny być przygotowywane;
•    terminu, w którym powinny zostać przekazane do UKE;
•    stanu na dzień, zgodnie z którym określone dane powinny być przedstawione.
W celu usprawnienia przepływu informacji pomiędzy operatorem telekomunikacyjnym a Urzędem, w harmonogramie przedstawiono także dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych z ramienia Urzędu Komunikacji Elektronicznej za zbieranie określonych danych.

Przesyłając do UKE wypełnione formularze w terminach wskazanych w harmonogramie przedsiębiorcy wypełniają obowiązki ustawowe w zakresie sprawozdawczości, wynikające z faktu wykonywania działalności telekomunikacyjnej na podstawie uzyskanego wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Na podstawie przekazanych danych Prezes UKE przeprowadza okresowe analizy rynku, jak również przygotowuje raporty, decyzje i stanowiska w sprawach istotnych zarówno dla użytkowników usług telekomunikacyjnych, jak i dla funkcjonowania przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 7 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Pt), wprowadzony został obowiązek przekazywania sprawozdań z działalności telekomunikacyjnej wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą dedykowanej Platformy Usług Elektronicznych (PUE). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://bip.uke.gov.pl/sprawozdania/obowiazek-sprawozdawczy-z-art-7/

Niezależnie od sprawozdań wymienionych w harmonogramie, do przedsiębiorcy telekomunikacyjnego mogą zostać skierowane dodatkowe pytania, niezbędne do wykonywania uprawnień i obowiązków Prezesa UKE, określonych w art. 192 ust. 1 ustawy Pt.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Martin Stysiak
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 23.12.2019 11:12
Data ostatniej modyfikacji: 23.12.2019 11:12