Harmonogram zbierania danych

Prezentujemy zestawienie wzorów formularzy i roczny harmonogram przekazywania danych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych na potrzeby raportów i analiz prowadzonych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.


Celem publikacji załączonego harmonogramu jest umożliwienie przedsiębiorcom telekomunikacyjnym pozyskania informacji o tym, jakie dane, kiedy i w jakiej formie będą zbierane przez UKE w ciągu roku. W harmonogramie zbierania danych przedstawiono niezbędne informacje dotyczące:
•    formy i zakresu zbierania danych przez UKE;
•    częstotliwości, z jaką powinny być przygotowywane;
•    terminu, w którym powinny zostać przekazane do UKE;
•    stanu na dzień, zgodnie z którym określone dane powinny być przedstawione.
W celu usprawnienia przepływu informacji pomiędzy operatorem telekomunikacyjnym a Urzędem, w harmonogramie przedstawiono także dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych z ramienia Urzędu Komunikacji Elektronicznej za zbieranie danych oraz wzory formularzy, zgodnie z którymi dane należy przekazać do UKE.

Przesyłając do UKE wypełnione formularze w terminach wskazanych w harmonogramie przedsiębiorcy wypełniają obowiązki ustawowe w zakresie sprawozdawczości, wynikające z faktu wykonywania działalności telekomunikacyjnej na podstawie uzyskanego wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Na podstawie przekazanych danych Prezes UKE przeprowadza okresowe analizy rynku, jak również przygotowuje raporty, decyzje i stanowiska w sprawach istotnych zarówno dla użytkowników usług telekomunikacyjnych, jak i dla funkcjonowania przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Pragniemy zwrócić uwagę, iż formularze dotyczące rocznej sprawozdawczości krajowych przedsiębiorców telekomunikacyjnych (arkusze 3-16 w załączonym poniżej harmonogramie) określone zostały Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów formularzy służących do przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1890). W związku z częstymi pytaniami w sprawie danych przekazywanych za pomocą tych formularzy, pomocne mogą okazać się dla Państwa informacje znajdujące się na http://bip.uke.gov.pl/sprawozdania/sprawozdania-z-art-7/

Urząd Komunikacji Elektronicznej zastrzega sobie także możliwość skierowania do operatorów telekomunikacyjnych dodatkowych pytań w sprawie zagadnień niestandardowych, które nie zostały ujęte w załączonym harmonogramie zbierania danych.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Martin Stysiak
Publikujący: Martin Stysiak
Publikacja informacji: 22.02.18 13:57
Aktualizacja informacji: 22.02.18 13:57