Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Harmonogram zbierania danych

Prezentujemy roczny harmonogram przekazywania danych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych na potrzeby raportów i analiz prowadzonych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Celem publikacji załączonego harmonogramu jest umożliwienie przedsiębiorcom telekomunikacyjnym pozyskania informacji o tym, jakie dane, kiedy i w jakiej formie będą zbierane przez UKE w ciągu roku. W harmonogramie zbierania danych przedstawiono niezbędne informacje dotyczące:
•    formy i zakresu zbierania danych przez UKE;
•    częstotliwości, z jaką powinny być przygotowywane;
•    terminu, w którym powinny zostać przekazane do UKE;
•    stanu na dzień, zgodnie z którym określone dane powinny być przedstawione.

W celu usprawnienia przepływu informacji pomiędzy operatorem telekomunikacyjnym a Urzędem, w harmonogramie przedstawiono także dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych z ramienia Urzędu Komunikacji Elektronicznej za zbieranie określonych danych.

Przesyłając do UKE wypełnione formularze w terminach wskazanych w harmonogramie przedsiębiorcy wypełniają obowiązki ustawowe w zakresie sprawozdawczości, wynikające z faktu wykonywania działalności telekomunikacyjnej na podstawie uzyskanego wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Na podstawie przekazanych danych Prezes UKE przeprowadza okresowe analizy rynku, jak również przygotowuje raporty, decyzje i stanowiska w sprawach istotnych zarówno dla użytkowników usług telekomunikacyjnych, jak i dla funkcjonowania przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Niezależnie od sprawozdań wymienionych w harmonogramie, do przedsiębiorcy telekomunikacyjnego mogą zostać skierowane dodatkowe pytania, niezbędne do wykonywania uprawnień i obowiązków Prezesa UKE, określonych w art. 192 ust. 1 ustawy Pt.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Dorota Oniszczuk
Osoba publikująca informację: Martin Stysiak
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 16.01.2024 12:29
Data ostatniej modyfikacji: 13.02.2024 11:06