Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Opłaty za badania wyrobów niezgodnych z wymaganiami

Opłaty za badania wyrobów niezgodnych z wymaganiami

  1. W przypadku stwierdzenia, że wyrób nie spełnia wymagań lub stwarza zagrożenie, opłaty związane z badaniami ponosi podmiot gospodarczy, który wprowadził wyrób do obrotu lub oddał go do użytku.

Opłaty ustala Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który poniósł koszty badań, w formie postanowienia, na które służy zażalenie.
Opłaty ustala się na podstawie uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z badaniami wyrobu.

  1. W przypadku stwierdzenia, że produkt związany z energią nie spełnia wymagań określonych w etykiecie lub w karcie informacyjnej produktu, opłaty związane z badaniami oraz oceną dokumentacji ponosi dostawca.

Opłaty ustala Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który poniósł koszty badań, w formie decyzji, od której można się odwołać.
Opłaty ustala się na podstawie kosztów poniesionych w związku z badaniami produktu związanego z energią oraz oceną jego dokumentacji. 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Marcin Dec
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 20.03.2020 09:16
Data ostatniej modyfikacji: 08.04.2020 11:38