Znaki opłaty pocztowej

Przedsiębiorcy uprawnieni do wykonywania działalności pocztowej mogą stosować własne znaki opłaty pocztowej służące do potwierdzenia opłacenia usługi pocztowej (art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe).

Znaki opłaty pocztowej zawierają informacje:

  • umożliwiające identyfikację operatora pocztowego,
  • o wysokości opłaty za usługę pocztową napisaną cyframi arabskimi lub literami alfabetu łacińskiego.

Wzory znaków opłaty pocztowej, z wyłączeniem znaków stosowanych przez operatora wyznaczonego, podlegają zgłoszeniu Prezesowi UKE, który prowadzi ich wykaz.

Wykaz znaków opłaty pocztowej jest jawny i dostępny w załączonym pliku.

 

 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Jakub Słodki
Publikujący: Jakub Słodki
Aktualizacja informacji: 30.07.18 13:30