Modyfikacja oferty spółki Wirtualne Powiaty 3 sp. z o.o

7 grudnia 2018 r. Prezes UKE zatwierdził zmiany „Umowy ramowej operatora infrastruktury Wirtualne Powiaty 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (Umowa ramowa).

Operator Wirtualne Powiaty 3 sp. z o.o. jest operatorem hurtowym, który oferuje innym operatorom dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej[1] wybudowanej z wykorzystaniem środków publicznych.

Modyfikacja Umowy ramowej polega m.in. na obniżeniu opłat abonamentowych, wprowadzeniu opustów lojalnościowych oraz promocji. Powyższe działania przełożą się na wzrost możliwości realizacji sieci dostępowych, a tym samym wpłyną na wzrost dostępności szerokopasmowego internetu na obszarach powiatów: łęczyńskiego, włodawskiego i świdnickiego (obszarze funkcjonowania operatora WP3).

W ocenie Prezesa UKE zmieniona Umowa ramowa odpowiada aktualnym warunkom rynkowych.

Stanowisko Prezesa UKE wraz z tekstem jednolitym zmodyfikowanej Umowy ramowej znajduje się w załączniku.

 

[1] zrealizowanej w ramach projektu „Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Tarnawski
Data publikacji: 17.12.2018 11:05
Data ostatniej modyfikacji: 17.12.2018 11:25