Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa BAK.WZP.26.38.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykupienie od producenta systemu bazodanowego IBM Informix praw do świadczenia usługi utrzymania (maintenance) na posiadane w Urzędzie licencje per CPU dla systemu bazodanowego IBM Informix oraz świadczenie usługi serwisu eksploatacyjnego Systemu (w Centrali Urzędu Komunikacji Elektronicznej) w zakresie oprogramowania IBM Informix” - Sprawa numer: BAK.WZP.26.38.2017

 

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowano w załączonym poniżej pliku.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Jacek Gola
Publikujący: Jacek Gola
Publikacja informacji: 20.12.17 14:00
Aktualizacja informacji: 20.12.17 15:13