Ogłoszenie o zamówieniu BA.WZP.26.39.2023

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie testów wydajnościowych rozbudowanej Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Ofert/Wnioski”, która znajduje się w szczegółach postępowania na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/.

Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji interaktywnej dostępnej na e-zamówieniach (https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Oferty-3.2_20211016.pdf).

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 15.11.2023 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2023 r. o godzinie 11:00.

Zamawiający w dn. 13.11.2023r. opublikował wyjaśnienia treści SWZ.

Zamawiający w dn. 15.11.2023r. opublikował informację o kwocie na sfinansowanie zamówienia oraz informację z otwarcia ofert.

Zamawiający w dn. 06.12.2023r. opublikował informację o unieważnieniu postępowania.

Szczegóły w zamieszczonych plikach.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Sylwia Walewska
Osoba publikująca informację: Sylwia Walewska
Osoba modyfikująca informację: Sylwia Walewska
Data publikacji: 07.11.2023 17:45
Data ostatniej modyfikacji: 06.12.2023 14:31