Zamówienia publiczne 2023

 • Ogłoszenie o zamówieniu nr BA.WZP.26.21.2023

  20 czerwca 2023

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia technicznego producenta oprogramowania FME wraz z dostarczeniem licencji FME Server oraz konsultacje techniczne i szkolenia w zakresie obsługi oprogramowania

 • Ogłoszenie o zamówieniu nr BA.WZP.26.22.2023

  20 czerwca 2023

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obejmującej przeprowadzenie analizy substytucyjności usługi naziemnej telewizji cyfrowej oraz radia względem innych form dostarczania treści na rzecz użytkowników końcowych. Zamówienie podzielone jest na dwie części. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

 • Ogłoszenie o zamówieniu nr BA.WZP.26.23.2023

  19 czerwca 2023

  Świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektu Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w miejscowości Siemianowice Śląskie.

 • Ogłoszenie o zamówieniu nr BA.WZP.26.20.2023

  14 czerwca 2023

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obejmującej przeprowadzenie analizy z zakresu dostępu do aktywnych usług hurtowych w sieci POPC po upływie: okresu trwałości projektów oraz 7 lat od zakończenia realizacji projektów

 • Ogłoszenie o zamówieniu nr BA.WZP.26.12.2023

  09 czerwca 2023

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 15 kompletnych zestawów urządzeń do pomiaru parametrów transmisyjnych w szerokopasmowych sieciach telekomunikacyjnych opartych o protokół IP oraz przeprowadzenie instruktażu w siedzibie Zamawiającego przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) jest zawarty w Załączniku nr 1 do SWZ