Ogłoszenie o zamówieniu nr BA.WZP.26.12.2023

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 15 kompletnych zestawów urządzeń do pomiaru parametrów transmisyjnych w szerokopasmowych sieciach telekomunikacyjnych opartych o protokół IP oraz przeprowadzenie instruktażu w siedzibie Zamawiającego przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) został zawarty w Załączniku nr 1 do SWZ.
 

Przedmiot zamówienia finansowany będzie w ramach projektu pn. „Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2023 r.”, nr proj. POPC.04.01.01-00-0073/22.

 

Sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Ofert/Wnioski”, która znajduje się w szczegółach postępowania na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/.

Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji interaktywnej dostępnej na e-zamówieniach (https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Oferty-3.2_20211016.pdf).

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 10.07.2023 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2023 r. do godziny 11:00.

 

UWAGA!!! W dniu 21.06.2023 r. Zamawiający zamieścił plik pn. Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SWZ z dn 20.06.2023 r.

UWAGA!!! W dniu 26.06.2023 r. Zamawiający zamieścił plik pn. Odpowiedź na pytanie i zmiana treści SWZ z dn 26.06.2023 r.

UWAGA!!! W dniu 28.06.2023 r. Zamawiający zamieścił plik pn. Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SWZ z dn 28.06.2023 r.

UWAGA!!! W dniu 03.07.2023 r. Zamawiający zamieścił plik pn. Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SWZ z dn 03.07.2023 r.

UWAGA!!! W dniu 10.07.2023 r. Zamawiający zamieścił plik pn. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

UWAGA!!! W dniu 10.07.2023 r. Zamawiający zamieścił plik pn. Informacja z otwarcia ofert.

UWAGA!!! W dniu 03.08.2023 r. Zamawiający zamieścił plik pn. Zawiadomienie o wyniku postępowania (BA.WZP.26.12.2023)

UWAGA!!! W dniu 07.08.2023 r. Zamawiający zamieścił plik pn. Zawiadomienie o wyniku postępowania (sprostowanie)

 

Szczegóły w zamieszczonych plikach.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Łukasz Sobczuk
Osoba publikująca informację: Łukasz Sobczuk
Osoba modyfikująca informację: Łukasz Sobczuk
Data publikacji: 09.06.2023 09:10
Data ostatniej modyfikacji: 07.08.2023 10:08