Zamówienia publiczne 2023

 • Ogłoszenie o zamówieniu nr BA.WZP.26.29.2023

  25 sierpnia 2023

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia i gwarancji producenta dla serwerów typu RACK będących w posiadaniu Zamawiającego. Zamówienie podzielone jest na pięć części. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

 • Ogłoszenie o zamówieniu nr BA.WZP.26.27.2023

  04 sierpnia 2023

  Przedmiot zamówienia: dostawa i wdrożenie serwerów, urządzeń sieciowych, wraz z systemem do zarządzania i analizy oraz z usługą wsparcia technicznego i gwarancją producenta na okres 36 miesięcy na dostarczony sprzęt

 • Ogłoszenie o zamówieniu nr BA.WZP.26.11.2023

  04 sierpnia 2023

  Dostęp do baz obejmujących swym zakresem zagadnienia z obszaru telekomunikacji, informatyki, nowych technologii w komunikacji elektronicznej i sektorze ICT oraz bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych, na które składają się dwie niezależne części.

 • Ogłoszenie o zamówieniu BA.WZP.26.28.2023

  02 sierpnia 2023

  Zapewnienie usług hotelarskich (w tym zapewnienie noclegów, miejsc parkingowych, jednej sali konferencyjnej i sprzętu) oraz usług gastronomiczno-restauracyjnych.