Zamówienia publiczne 2023

  • Ogłoszenie o zamówieniu nr BA.WZP.26.19.2023

    19 maja 2023

    Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkolenia stacjonarnego „Doskonalenie techniki jazdy samochodem dla pracowników UKE”. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.