Zamówienia publiczne 2023

  • Ogłoszenie o zamówieniu BA.WZP.26.18.2023

    26 kwietnia 2023

    Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa, dostarczenie i wdrożenie Rozbudowy Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz świadczenie usług wsparcia. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SWZ.