Zamówienia publiczne 2023

  • Ogłoszenie o zamówieniu BA.WZP.26.8.2023

    20 stycznia 2023

    Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach, budynkach oraz posesjach wokół budynków, odśnieżanie terenu (niektóre zadania), konserwowanie i podlewanie zieleni (niektóre zadania), użytkowanych w Centrali i Delegaturach UKE oraz segregowanie odpadów zgodnie z oznakowaniem pojemników.