Zamówienia publiczne 2023

 • Ogłoszenie o zamówieniu BA.WZP.26.26.2023

  31 lipca 2023

  Analiza trendów konsumenckich w oparciu o przeprowadzone badania społeczne użytkowników sieci światłowodowych.

 • Ogłoszenie o zamówieniu nr BA.WZP.26.24.2023

  17 lipca 2023

  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych w tym tonerów i tuszy do urządzeń drukujących Zamawiającego

 • Ogłoszenie o zamówieniu nr BA.WZP.26.25.2023

  05 lipca 2023

  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa, dostarczenie i wdrożenie Rozbudowy Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz świadczenie usług wsparcia. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SWZ.