Zamówienia publiczne 2023

 • Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych BA.WZP.26.12.2023

  17 lutego 2023

  Konsultacje rynkowe związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Dostawa 15 kompletnych zestawów urządzeń do pomiaru parametrów transmisyjnych w szerokopasmowych sieciach telekomunikacyjnych opartych o protokół IP z zapewnieniem asysty technicznej oraz przeprowadzeniem instruktażu.

 • Ogłoszenie o zamówieniu BA.WZP.26.10.2023

  10 lutego 2023

  Rozbudowa macierzy NetApp AFF A400 wraz z usługą wsparcia technicznego i gwarancją producenta

 • Ogłoszenie o zamówieniu BA.WZP.26.9.2023

  03 lutego 2023

  Świadczenie usługi wsparcia i gwarancji producenta dla posiadanego przez Zamawiającego klastra systemu zapór sieciowych firmy CheckPoint 7000 Plus Appliance with SandBlast