Ogłoszenie o zamówieniu nr BA.WZP.26.35.2023

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia i modyfikacji Elektronicznego Obiegu Dokumentów – ESOD, wdrożonego systemu obiegu dokumentów u Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn. „Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2023 r.” nr POPC.04.01.01-00- 0073/22.

 

Sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Ofert/Wnioski”, która znajduje się w szczegółach postępowania na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/.

Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji interaktywnej dostępnej na e-zamówieniach (https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Oferty-3.2_20211016.pdf).

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 13.12.2023 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12.2023 r. do godziny 11:00.

 

Uwaga: W dniu 05.12.2023 r. Zamawiający zamieścił Wyjaśnienia nr 1 i zmianę nr 1 treści SWZ.

UWAGA!!!! Zamawiający w dniu 13.12.2023 r. zamieścił Informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

UWAGA!!!! Zamawiający w dniu 13.12.2023 r. zamieścił Informację z otwarcia ofert.

UWAGA!!!! Zamawiający w dniu 19.01.2024 r. zamieścił Informację o wyniku postępowania.

 

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: R. Ginszt, Ł. Sobczuk
Osoba publikująca informację: Łukasz Sobczuk
Osoba modyfikująca informację: Rafał Ginszt
Data publikacji: 13.11.2023 09:30
Data ostatniej modyfikacji: 19.01.2024 09:42