Ogłoszenie o zamówieniu nr BA.WZP.26.36.2023

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania, usług serwisu, usług gwarancji, usług wdrożeniowych i usług rozwoju Systemu Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD) wraz z dostawą, instalacją, skonfigurowaniem, uruchomieniem i integracją sprzętu i oprogramowania z Aplikacją PLI CBD i Infrastrukturą Informatyczną PLI CBD.

Sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Ofert/Wnioski”, która znajduje się w szczegółach postępowania na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/.

Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji interaktywnej dostępnej na e-zamówieniach (https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Oferty-3.2_20211016.pdf).

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 01.12.2023 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.12.2023 r. do godziny 11:00.

 

Uwaga: W dniu 08.11.2023 r. Zamawiający zamieścił Wyjaśnienia nr 1 treści SWZ.

Uwaga: W dniu 16.11.2023 r. Zamawiający zamieścił Wyjaśnienia nr 2 i zmianę treści SWZ z załącznikami.

Uwaga: W dniu 22.11.2023 r. Zamawiający zamieścił Wyjaśnienia nr 3 i zmianę nr 2 treści SWZ.

Uwaga: W dniu 23.11.2023 r. Zamawiający zamieścił Wyjaśnienia nr 4 treści SWZ.

Uwaga: W dniu 24.11.2023 r. Zamawiający zamieścił Zmianę nr 3 treści SWZ. Zmieniono termin na składanie i otwarcie ofert oraz termin związania ofertą.

Uwaga: W dniu 08.12.2023 r. Zamawiający zamieścił informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

Uwaga: W dniu 08.12.2023 r. Zamawiający zamieścił informację z otwarcia oferty.

Uwaga: W dniu 06.02.2024 r. Zamawiający zamieścił informację o wyborze oferty. 

INFORMACJA O AKTUALNYM TERMINIE NA SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 08.12.2023 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.12.2023 r. do godziny 11:00.

 

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Rafał Ginszt
Osoba publikująca informację: Rafał Ginszt
Osoba modyfikująca informację: Sylwia Walewska
Data publikacji: 02.11.2023 10:05
Data ostatniej modyfikacji: 06.02.2024 14:14