Ogłoszenie o zamówieniu nr BA.WZP.26.38.2023

Przedmiotem zamówienia jest wydłużenie wsparcia, subskrypcji na oprogramowanie używane przez Zamawiającego - niezbędnego do prawidłowego działania systemów informatycznych oraz do zabezpieczenia wszystkich systemów i stacji roboczych przed cyberzagrożeniami.
Zamówienie zostało podzielone na 8 (słownie: osiem) zadań (części):

Zadanie nr 1 - Odnowienie usługi asysty technicznej dla licencji Oracle typu Full Use w ramach posiadanych przez Urząd kontraktów asysty technicznej nr 12635114 20345195, 20988563 i 20995948 o okres 12 m-cy

Zadanie nr 2 - Zapewnienie rocznego wsparcia i utrzymania systemu Hitachi Data Protection Suite dla pojemności danych 60 TB oraz funkcjonalności dotyczącej archiwizacji skrzynek pocztowych MS Exchange wraz z możliwością wyszukiwania kontekstowego

Zadanie nr 3 - Roczne wznowienie licencji dla Trellix Complete EndPoint Protection – Business (poprzednia nazwa usługi McAfee Complete Endpoint Protection - Business) wraz z odnowieniem subskrypcji pomocy technicznej „Business Support” dla łącznej liczby 1501 węzłów plus roczne wznowienie subskrypcji dla Trellix Protect Plus EDR for Endpoint wraz z odnowieniem subskrypcji pomocy technicznej „Business Support” dla łącznej liczby 700 użytkowników

Zadanie nr 4 - przedłużenie wsparcia dla posiadanych przez Urząd 400 licencji oprogramowania Ivanti MobileIron – Gold Bundle per Device Maintenance Support for 1 Year Renewal with Assurance

Zadanie nr 5 - Przedłużenie wsparcia na IT Managera – o okres 12 m-cy

Zadanie nr 6 - Wznowienie subskrypcji dla oprogramowania CyberArk wraz z wykupieniem gwarancji i wsparcia technicznego na okres 12 m-cy

Zadanie nr 7 - Odnowienie wsparcia technicznego/gwarancji producenta dla systemu ochrony poczty elektronicznej na okres 12 m-cy

Zadanie nr 8 – Zakup rocznej subskrypcji do oprogramowania Jira Software, Confluence, Jira Service Management, TestFLO, Capture for Jira poprzez wykupienie przez Wykonawcę od producenta na rzecz Zamawiającego rocznej subskrypcji (plus prawo opcji na zakup nowych licencji)

 

Sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Ofert/Wnioski”, która znajduje się w szczegółach postępowania na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/.

Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji interaktywnej dostępnej na e-zamówieniach (https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Oferty-3.2_20211016.pdf).

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 12.12.2023 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2023 r. do godziny 11:00.

 

UWAGA!!!! Zamawiający w dniu 15.11.2023 r. zamieścił Wyjaśnienia 1 treści SWZ.

UWAGA!!!! Zamawiający w dniu 16.11.2023 r. zamieścił Wyjaśnienia 2 treści SWZ.

UWAGA!!!! Zamawiający w dniu 22.11.2023 r. zamieścił Wyjaśnienia 3 treści SWZ.

UWAGA!!!! Zamawiający w dniu 30.11.2023 r. zamieścił Wyjaśnienia 4 treści SWZ.

UWAGA!!!! Zamawiający w dniu 12.12.2023 r. zamieścił Informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

UWAGA!!!! Zamawiający w dniu 12.12.2023 r. zamieścił Informację z otwarcia ofert.

UWAGA!!!! Zamawiający w dniu 20.12.2023 r. zamieścił Informację o wyniku postępowania.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: R. Ginszt, Ł. Sobczuk
Osoba publikująca informację: Łukasz Sobczuk
Osoba modyfikująca informację: Rafał Ginszt
Data publikacji: 10.11.2023 09:40
Data ostatniej modyfikacji: 20.12.2023 13:29