Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Deregulacja hurtowego rynku usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji (Rynek 4/2014)

15 lutego 2021 r. Prezes UKE wydał decyzję i postanowienie dotyczące Rynku 4/2014.

W wyniku przeprowadzonej analizy, Prezes UKE dokonał podziału Rynku 4/2014 na dwa osobne rynki właściwe:

  1. Rynek 4/2014 do 2 Mb/s włącznie,
  2. Rynek 4/2014 powyżej 2 Mb/s.

Poprzednia regulacja Rynku 4/2014 do 2 Mb/s włącznie została przeprowadzona w 2015 r. Podmiotem o znaczącej pozycji rynkowej został wyznaczony Orange Polska S.A. (OPL), na który nałożono obowiązki regulacyjne: dostępu, równego traktowania, rachunkowości regulacyjnej, kosztowy, oferty ramowej.

Analiza rynkowa, przeprowadzona w 2020 r. wykazała, że na Rynku 4/2014 do 2 Mb/s włącznie występuje skuteczna konkurencja i żaden z operatorów nie posiada przewagi konkurencyjnej, która uzasadniałaby, aby wyznaczyć go jako podmiot o znaczącej pozycji rynkowej – samodzielnie lub kolektywnie. Tym samym, Prezes UKE podjął decyzję o deregulacji Rynku 4/2014 do 2 Mb/s włącznie oraz uchyleniu obowiązków regulacyjnych nałożonych na OPL w 2015 r. Prezes UKE określił termin uchylenia obowiązków regulacyjnych na 180 dni, z wyjątkiem obowiązku dostępu, który to obowiązek, w odniesieniu do uzasadnionych wniosków przedsiębiorców telekomunikacyjnych o zapewnienie im dostępu telekomunikacyjnego, zostaje uchylony z dniem otrzymania przez OPL decyzji deregulacyjnej (operator nie będzie zobligowany uwzględniać nowych wniosków w zakresie dostępu na warunkach regulowanych).

Prezes UKE stwierdził, podobnie jak w 2015 r., że na Rynku 4/2014 powyżej 2 Mb/s występuje skuteczna konkurencja. Żaden z podmiotów nie posiada znaczącej pozycji rynkowej (samodzielnie lub kolektywnie), która uzasadniałaby jego regulację. Uwzględniając stan Rynku 4/2014 powyżej 2 Mb/s, podjął decyzję o wydaniu postanowienia o skutecznej konkurencji.

Rozstrzygając w sprawie, Prezes UKE uwzględnił również fakt, iż na obu rynkach nie występują zaburzenia konkurencji, ograniczenia w ich rozwoju, czy przejawy zmowy cenowej. Podaż jest uwarunkowana zapotrzebowaniem na konkretne rozwiązania dla klienta, a żaden z podmiotów nie posiada na tyle silnej pozycji ekonomicznej, aby móc działać niezależnie od konkurencji lub narzucać nieuczciwe warunki ofertowe dla odbiorców swoich usług.

Treść rozstrzygnięć znajduje się w załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Bator
Osoba publikująca informację: Hubert Lenarczyk
Osoba modyfikująca informację: Hubert Lenarczyk
Data publikacji: 23.02.2021 11:25
Data ostatniej modyfikacji: 23.02.2021 11:51