Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje projektów decyzji dla rynków MTR

5 lipca 2021 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektów decyzji w sprawie określenia rynków właściwych jako hurtowych rynków świadczenia usługi zakańczania połączeń głosowych w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych (sieciach telefonii komórkowej) wskazanych poniżej operatorów, ustalenia, że na hurtowych rynkach świadczenia usługi zakańczania połączeń głosowych w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych  (sieciach telefonii komórkowej)  operatorów występują przedsiębiorcy telekomunikacyjni o znaczącej pozycji rynkowej, wyznaczenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji rynkowej na hurtowych rynkach świadczenia usługi zakańczania połączeń głosowych w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych (sieciach telefonii komórkowej) poniższych operatorów oraz utrzymania lub zmiany nałożonych obowiązków regulacyjnych.

Przedmiotowe postępowania dotyczą następujących przedsiębiorców telekomunikacyjnych:

•    Orange Polska S.A.,
•    T-Mobile Polska S.A., 
•    Polkomtel sp. z o.o.,
•    P4 sp. z o.o.,
•    Aero 2 sp. z o.o.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Projekty decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonych plikach.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektów prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie hurtowego rynku świadczenia usługi zakańczania połączeń głosowych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (sieci telefonii komórkowej) /nazwa odpowiedniego operatora/”.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Przekazując stanowisko w ramach konsultacji prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF. W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF lub WORD lub innego edytora tekstu. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Miśkowicz
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 05.07.2021 11:10