Bezpieczeństwo

  • Informacja dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych

    24 listopada 2017

    Obowiązek informowania Prezesa UKE o jednostkach organizacyjnych/osobach reprezentujących przedsiębiorcę oraz przedsiębiorcach telekomunikacyjnych z którymi wspólnie lub w ich imieniu wykonywane są obowiązki określone w art. 179 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  • Formularze dotyczące infrastruktury telekomunikacyjnej

    24 listopada 2017

    Przekazywanie Prezesowi UKE danych dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej niezbędnej do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronne.