Formularze dotyczące infrastruktury telekomunikacyjnej

Przekazywanie Prezesowi UKE danych dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej niezbędnej do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronne.

Zgodnie z art. 180f ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1907), przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany dostarczać Prezesowi UKE dane dotyczące infrastruktury telekomunikacyjnej i aktualizować je niezwłocznie po każdej zmianie.

Szczegółowy zakres danych oraz formę i tryb ich dostarczania do Prezesa UKE określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2010 r. (Dz.U.10.196.1302) w sprawie danych dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej niezbędnej do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronne państwa.

Przedsiębiorca telekomunikacyjny dostarcza dane w terminie 30 dni od dnia zwrócenia się przez Prezesa UKE o ich dostarczenie. Przekazanie danych może być realizowane za pomocą załączonych niżej formularzy i aplikacji. Dokładny opis ich wykorzystania zamieszczono w instrukcji.

Do formularza należy dołączyć schemat sieci w postaci graficznej i dostarczyć jako załącznik (plik w jednym z formatów - PDF, JPG, TIF, GIF, PNG, SVG lub na papierze).

Formularze i aplikacje dla potrzeb przekazania Prezesowi UKE danych dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej niezbędnej do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronne

Nazwa Aplikacje/formularze do wprowadzenia danych Przykłady wypełnienia
Formularz papierowy formularz.zip przyklad.pdf
Plik programu Excel formularz_excel.xls przyklad.xls
Aplikacja komputerowa

Windows_32.zip
Windows_64.zip
Linux_32.zip
  Linux_64.zip

przyklad.wmv
Schemat XSD xsd.zip przyklad.xml
Mapa podkładowa

mapa.png
mapa.svg

 
Zestaw do pobrania formularze.zip przyklady.zip

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Jakub Słodki
Osoba modyfikująca informację: Jakub Słodki
Data publikacji: 24.11.2017 12:15
Data ostatniej modyfikacji: 18.04.2018 10:29