Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Wnioski o zmianę rezerwacji 2021

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.75.2020.4

  31 grudnia 2021

  Dnia 7.12.2021 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek International Communication sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.75.2020.4 z 11.9.2020 r., poprzez zmianę lokalizacji stacji nadawczej Paprotnia (f=106,0 MHz) i parametrów technicznych tej stacji nadawczej oraz obszaru wykorzystywania częstotliwości 106,0 MHz

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.134.2018.6

  31 grudnia 2021

  22.11.2021 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki Opera FM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.134.2018.6 z 21.12.2018 r. (zmienionej następnie decyzją nr DC.WRT.514.57.2020.3 z 23.7.2020 r.), poprzez zmianę lokalizacji stacji nad. Gdańsk (f=88,4 MHz) i jej parametrów technicznych oraz parametrów tech. stacji Gdynia

 • Zmiana rezerwacji w paśmie 2100 MHz

  21 grudnia 2021

  Dnia 17 grudnia 2021 r. Prezes UKE wszczął z urzędu postępowanie w sprawie zmiany rezerwacji częstotliwości z zakresu:

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.7.2021.4

  19 października 2021

  Dnia 28.09.2021 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Grupy Radiowej Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.7.2021.4 z 10.03.2021 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Międzyzdroje Woliński Park Narodowy (f=105,60 MHz), zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmiany Koncesji

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.8.2020.5

  22 września 2021

  3 sierpnia 2021 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Archidiecezji Warmińskiej z siedzibą w Olsztynie o zmianę rezerwacji Prezesa UKE nr DC.WRT.514.8.2020.5 z dnia 29 stycznia 2020 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Kętrzyn 96,40 MHz.

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.17.2020.5

  01 września 2021

  Dnia 17.08.2021 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki Eurozet Radio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.17.2020.5 z 25.03.2020 r., poprzez zmianę lokalizacji i parametrów technicznych stacji nadawczej Kraków (f=93,7 MHz) oraz obszaru wykorzystywania częstotliwości 93,7 MHz