Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.8.2020.5

Dnia 3 sierpnia  2021 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Archidiecezji Warmińskiej z siedzibą w Olsztynie, o zmianę rezerwacji Prezesa UKE nr DC.WRT.514.8.2020.5  z dnia 29 stycznia 2020 r., poprzez  zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Kętrzyn 96,40 MHz.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji DC.WRT.514.8.2020.5 lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Monika Wojnarowska
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 22.09.2021 12:20