Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.134.2018.6

Dnia 22 listopada 2021 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki Opera FM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.134.2018.6 z 21 grudnia 2018 r. (zmienionej następnie decyzją nr DC.WRT.514.57.2020.3 z 23 lipca 2020 r.), poprzez zmianę lokalizacji stacji nadawczej Gdańsk (f=88,4 MHz) i parametrów technicznych tej stacji oraz zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Gdynia (f=107,1 MHz), a także obszaru wykorzystywania częstotliwości 88,4 MHz i 107,1 MHz, zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmiany Koncesji.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.134.2018.6” lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Rafał Powichrowski
Osoba publikująca informację: Rafał Powichrowski
Osoba modyfikująca informację: Rafał Powichrowski
Data publikacji: 31.12.2021 12:05
Data ostatniej modyfikacji: 31.12.2021 13:05