Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Rachunkowość regulacyjna 2018

  • Sprawozdanie Poczty Polskiej z rachunkowości regulacyjnej za rok 2017

    30 sierpnia 2018

    Prezes UKE, wypełniając obowiązek wynikający z art. 101 ust. 5 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), publikuje sprawozdanie Poczty Polskiej S.A. z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta.

  • Sprawozdanie z rachunkowości regulacyjnej Orange Polska S.A. za 2017 rok

    30 sierpnia 2018

    Sprawozdanie z rachunkowości regulacyjnej Orange Polska S.A. za 2017 rok i wyniki kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usługi dostępu szerokopasmowego (Rynek 5) na rok 2019