Radiofonia i telewizja

I.    Rezerwacja częstotliwości na rozpowszechnianie lub rozprowadzanie programów radiofonicznych lub telewizyjnych

Wskazanie podstawy prawnej
 Art. 114, art. 115, art. 116 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 206 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1954 z póżn. zm.)

Dokumenty wymagane do wniosku o rezerwację częstotliwości
•    wypełniony formularz (formularze: nadawcy koncesjonowani  tutaj, nadawcy publiczni  tutaj) Uwaga: w przypadku wniosków składanych przez PUE albo ePUAP, wypełniony i podpisany cyfrowo formularz należy załączyć w wersji *.pdf
•    w przypadku gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika,  do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo (szczegóły tutaj)
•    koncesja Przewodniczącego KRRiT (dotyczy nadawców koncesjonowanych)
•    dowód zapłaty opłaty skarbowej (100 zł – od wydania decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości) (szczegóły tutaj)

Opłaty za prawo do wykorzystywania częstotliwości
Podmiot, który uzyskał prawo do dysponowania częstotliwościami uiszcza roczne opłaty za prawo do ich wykorzystywania (szczegóły tutaj).

Dodatkowe informacje:
tel. 22 53 49 176, e-mail: radio@uke.gov.pl

II.    Pozwolenia radiowe, zezwolenia okazjonalne oraz zezwolenia na przeprowadzenie badań, testów lub eksperymentów  (radiodyfuzja)

Wskazanie podstawy prawnej
Art. 143 ust. 1,2,3, art. 144a, art. 144b, art. 145, art. 146 ust. 1 pkt 1, art. 148 ust. 1 i 3, art. 232, art. 233 oraz art. 206 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

1.    Dokumenty wymagane do wniosku o pozwolenie radiowe (warunkiem uzyskania pozwolenia radiowego jest posiadanie przez nadawcę aktualnej koncesji i rezerwacji częstotliwości)
•    wypełniony formularz (formularz znajduję się tutajUwaga: w przypadku wniosków składanych przez PUE albo ePUAP, wypełniony i podpisany cyfrowo formularz należy załączyć w wersji *.pdf
•    w przypadku gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika,  do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo (szczegóły tutaj)
•    upoważnienie nadawcy dysponującego częstotliwością na podstawie rezerwacji, w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest nadawcą programu (wzór upoważnienia: radio analogowe  tutaj, radio cyfrowe i telewizja cyfrowa  tutaj)
•    dokument potwierdzający spełnienie wymagań zasadniczych przez urządzenie (najczęściej jest to deklaracja zgodności)
•    dowód zapłaty opłaty skarbowej (1939 zł – od pozwoleń radiowych wydawanych w związku z wykonywaniem działalności polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, 82 zł – od pozostałych pozwoleń radiowych) (szczegóły tutaj)

Dodatkowe informacje:
tel. 22 53 49 383, e-mail: radio@uke.gov.pl

2.    Dokumenty wymagane do wniosku o zezwolenie okazjonalne
•    wypełniony formularz (formularz znajduję się tutaj)
•    w przypadku gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika,  do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo (szczegóły tutaj)
•    dokument potwierdzający spełnienie wymagań zasadniczych przez urządzenie (najczęściej jest to deklaracja zgodności)
•    dowód zapłaty opłaty skarbowej 82 zł (szczegóły tutaj)
•    dowód złożenia opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością (szczegóły tutaj)
•    oświadczenie o braku przekazów handlowych uprawniające do 50% zniżki za prawo do dysponowania częstotliwością (szczegóły  tutaj)

Dodatkowe informacje:
tel. 22 53 49 595, e-mail: radio@uke.gov.pl

3.    Dokumenty wymagane do wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie badań, testów lub eksperymentów
•    wypełniony formularz (formularz znajduję się tutajUwaga: w przypadku wniosków składanych przez PUE albo ePUAP, wypełniony i podpisany cyfrowo formularz należy załączyć w wersji *.pdf
•    cel i harmonogram badań, testów lub eksperymentów
•    w przypadku gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika,  do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo (szczegóły tutaj)
•    dokument potwierdzający spełnienie wymagań zasadniczych przez urządzenie (najczęściej jest to deklaracja zgodności)
•    upoważnienie nadawcy dysponującego częstotliwością na podstawie rezerwacji, w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest nadawcą programu (wzór upoważnienia znajduje się tutaj)
•    dowód zapłaty opłaty skarbowej 82 zł (szczegóły tutaj)
•    dowód złożenia opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością (szczegóły tutaj)
•    oświadczenie o braku przekazów handlowych uprawniające do 50% zniżki za prawo do dysponowania częstotliwością (szczegóły tutaj)

Dodatkowe informacje:
tel. 22 53 49 595, e-mail: radio@uke.gov.pl

Wniosek można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Konrad Bródka
Osoba publikująca informację: Daniel Gryt
Osoba modyfikująca informację: Konrad Bródka
Data publikacji: 23.02.2018 13:00
Data ostatniej modyfikacji: 14.11.2022 13:01