Radiofonia i telewizja

I.    Rezerwacja częstotliwości na rozpowszechnianie lub rozprowadzanie programów radiofonicznych lub telewizyjnych

Wskazanie podstawy prawnej
 Art. 114, art. 115, art. 116 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 206 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1907 z póżn. zm.)

Dokumenty wymagane do wniosku o rezerwację częstotliwości
•    wypełniony formularz (formularze: nadawcy koncesjonowani  tutaj, nadawcy publiczni  tutaj)
•    w przypadku gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika,  do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo (szczegóły tutaj)
•    koncesja Przewodniczącego KRRiT (dotyczy nadawców koncesjonowanych)

Opłaty za prawo do wykorzystywania częstotliwości
Podmiot, który uzyskał prawo do dysponowania częstotliwościami uiszcza roczne opłaty za prawo do ich wykorzystywania (szczegóły tutaj).

Dodatkowe informacje:
tel. 22 53 49 176, e-mail: radio@uke.gov.pl

II.    Pozwolenia radiowe, zezwolenia okazjonalne oraz zezwolenia na przeprowadzenie badań, testów lub eksperymentów  (radiodyfuzja)

Wskazanie podstawy prawnej
Art. 143 ust. 1,2,3, art. 144a, art. 144b, art. 145, art. 146 ust. 1 pkt 1, art. 148 ust. 1 i 3, art. 232, art. 233 oraz art. 206 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1907 z póżn. zm.)

1.    Dokumenty wymagane do wniosku o pozwolenie radiowe (warunkiem uzyskania pozwolenia radiowego jest posiadanie przez nadawcę aktualnej koncesji i rezerwacji częstotliwości)
•    wypełniony formularz (formularz znajduję się tutaj)
•    w przypadku gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika,  do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo (szczegóły tutaj)
•    upoważnienie nadawcy dysponującego częstotliwością na podstawie rezerwacji, w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest nadawcą programu (wzór upoważnienia: radio analogowe  tutaj, radio cyfrowe i telewizja cyfrowa  tutaj)
•    dokument potwierdzający spełnienie wymagań zasadniczych przez urządzenie (najczęściej jest to deklaracja zgodności)
•    dowód zapłaty opłaty skarbowej (1939 zł – od pozwoleń radiowych wydawanych w związku z wykonywaniem działalności polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, 82 zł – od pozostałych pozwoleń radiowych) (szczegóły tutaj)

Dodatkowe informacje:
tel. 22 53 49 383, e-mail: radio@uke.gov.pl

2.    Dokumenty wymagane do wniosku o zezwolenie okazjonalne
•    wypełniony formularz (formularz znajduję się tutaj)
•    w przypadku gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika,  do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo (szczegóły tutaj)
•    dokument potwierdzający spełnienie wymagań zasadniczych przez urządzenie (najczęściej jest to deklaracja zgodności)
•    dowód zapłaty opłaty skarbowej (1939 zł – od pozwoleń radiowych wydawanych w związku z wykonywaniem działalności polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, 82 zł – od pozostałych pozwoleń radiowych) (szczegóły tutaj)
•    dowód złożenia opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością (szczegóły tutaj)
•    oświadczenie o braku przekazów handlowych uprawniające do 50% zniżki za prawo do dysponowania częstotliwością (szczegóły  tutaj)

3.    Dokumenty wymagane do wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie badań, testów lub eksperymentów
•    wypełniony formularz (formularz znajduję się tutaj)
•    cel i harmonogram badań, testów lub eksperymentów
•    w przypadku gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika,  do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo (szczegóły tutaj)
•    dokument potwierdzający spełnienie wymagań zasadniczych przez urządzenie (najczęściej jest to deklaracja zgodności)
•    upoważnienie nadawcy dysponującego częstotliwością na podstawie rezerwacji, w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest nadawcą programu (wzór upoważnienia znajduje się tutaj)
•    dowód zapłaty opłaty skarbowej 82 zł (szczegóły tutaj)
•    dowód złożenia opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością (szczegóły tutaj)
•    oświadczenie o braku przekazów handlowych uprawniające do 50% zniżki za prawo do dysponowania częstotliwością (szczegóły tutaj)

Dodatkowe informacje:
tel. 22 53 49 238, e-mail: radio@uke.gov.pl

Wniosek można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Daniel Gryt
Publikujący: Daniel Gryt
Publikacja informacji: 23.02.18 13:00
Aktualizacja informacji: 02.11.18 14:23