Konsultacje i wyniki konsultacji 2020

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla ISTS sp. z o.o.

  26 listopada 2020

  26 listopada br. Prezes UKE rozpoczął II konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla ISTS sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Łepkowskiego 7, w tym do posadowionego na nieruchomości budynku.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Ostrowieckiego znak: RŚG.I.6821.18.5.2020

  25 listopada 2020

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 25 listopada 2020 r., znak: DT.WOT.6171.198.2020.4, projektu decyzji administracyjnej znak: RŚG.I.6821.18.5.2020 przedłożonej przez Starostę Ostrowieckiego, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Ostrowieckiego znak: RŚG.I.6821.18.4.2020

  25 listopada 2020

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 25 listopada 2020 r., znak: DT.WOT.6171.199.2020.4, projektu decyzji administracyjnej znak: RŚG.I.6821.18.4.2020 przedłożonej przez Starostę Ostrowieckiego, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Virtual Space Maciej Wasiuta

  24 listopada 2020

  24 listopada br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Virtual Space Maciej Wasiuta do nieruchomości i budynków w Policach, zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Chemik” w Policach, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Ostrowieckiego znak: RŚG.I.6821.18.3.2020

  20 listopada 2020

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 20 listopada 2020 r., znak: DT.WOT.6171.189.2020.4, projektu decyzji administracyjnej znak: RŚG.I.6821.18.3.2020 przedłożonej przez Starostę Ostrowieckiego, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Ostrowieckiego znak: RŚG.I.6821.10.2020

  20 listopada 2020

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z 19 listopada 2020 r., znak: DT.WOT.6171.160.2020.11, projektu decyzji administracyjnej znak: RŚG.I.6821.10.2020 przedłożonej przez Starostę Ostrowieckiego, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.