Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
08.08.2018 15:35 Tomasz Opolski publikacja Dokument: Wyniki ponownych konsultacji projektów decyzji Prezesa UKE dotyczących warunków dostępu do infrastruktury technicznej
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji