Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje i wyniki konsultacji 2023

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Enter T&T sp. z o.o.

  28 kwietnia 2023

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.89.2022, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Enter T&T sp. z o.o. do nieruchomości i budynków znajdujących się w zasobach Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla RES.PL Kosiorowski, Wiśniowski sp.

  28 kwietnia 2023

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.108.2022 w przedmiocie ustalenia warunków dostępu dla RES.PL Kosiorowski, Wiśniowski sp. j. do nieruchomości oznaczonej jako działki nr 776/5, 780/4, 750/5 w obrębie 0211, położonej przy ul. przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Enter T&T sp. z o.o.

  28 kwietnia 2023

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.74.2022 w przedmiocie ustalenia warunków dostępu dla Enter T&T sp. z o.o. do nieruchomości znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Zjednoczeni” w Bydgoszczy.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Spidernet Michał Szczygłowski

  26 kwietnia 2023

  26 kwietnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Spidernet Michał Szczygłowski do nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Księżycowej 11, w tym do położonego na nieruchomości budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu

  24 kwietnia 2023

  24 kwietnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu do nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Powstańców Wielkopolskich.

 • Zawiadomienie w postępowaniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Starosty Tarnobrzeskiego znak: GG.IIIb.6853.27.2022

  21 kwietnia 2023

  Prezes UKE zawiadamia o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym oraz prawie do ostatecznego wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów zgromadzonych w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Starosty Tarnobrzeskiego znak: GG.IIIb.6853.27.2022 oraz o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.