Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje i wyniki konsultacji 2023

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Niżańskiego znak: G.6821.1.55.2022

  17 kwietnia 2023

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z 14 kwietnia 2023 r. znak: DT.WOT.6171.399.2022.5 projektu decyzji administracyjnej Starosty Niżańskiego znak: G.6821.1.55.2022, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. 

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

  14 kwietnia 2023

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.39.2023 o ustalenie warunków dostępu dla Koba sp. z o.o. do nieruchomości położonej w miejscowości Porosły-Kolonia przy ul. Owocowej w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Niżańskiego znak: G.6821.1.62.2022

  14 kwietnia 2023

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2023 r. znak: DT.WOT.6171.405.2022.4 projektu decyzji administracyjnej Starosty Niżańskiego znak: G.6821.1.62.2022, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Niżańskiego znak: G.6821.1.63.2022

  14 kwietnia 2023

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2023 r. znak: DT.WOT.6171.404.2022.4 projektu decyzji administracyjnej Starosty Niżańskiego znak: G.6821.1.63.2022, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. 

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla HomeNet Technologies sp. z o.o.

  12 kwietnia 2023

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.21.2022, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla HomeNet Technologies sp. z o.o., do nieruchomości i budynku położonych w miejscowości Horodniany nr 14B.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla SKYNET sp. z o. o.

  11 kwietnia 2023

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WIT.6174.20.2022 zmieniającej umowę ramową określającą warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych, łączącą Skynet sp. z o. o. i Stoen Operator sp. z o. o.