Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje i wyniki konsultacji 2023

  • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Radomskiego znak: GKN-II.6821.104.2022.AD

    03 kwietnia 2023

    Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z 31 marca 2023 r. znak: DT.WOT.6171.396.2022.6, projektu decyzji administracyjnej Starosty Radomskiego znak: GKN-II.6821.104.2022.AD, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

  • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o.

    03 kwietnia 2023

    Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.105.2022 o ustalenie warunków dostępu dla Koba sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Wasilkowie przy ul. Nadawki, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach. ​