Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje i wyniki konsultacji 2023

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

  31 października 2023

  31 października 2023 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek KIGEiT oraz na wniosek Orange Polska S.A., w przedmiocie ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej wydaniem przez Prezesa UKE decyzji z 20 grudnia 2022 r., nr DR.WORK.609.1.2022.35

 • Zawiadomienie w postępowaniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Starosty Białostockiego znak: GKNII.6821.27.2022

  27 października 2023

  Prezes UKE zawiadamia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej uzgodnienia projektu decyzji Starosty Białostockiego znak: GKNII.6821.27.2022, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Stalowowolskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

  27 października 2023

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 26 października 2023 r. znak: DT.WOT.6171.188.2023.7, projektu decyzji administracyjnej Starosty Stalowowolskiego znak: GN.6853.126.2022.DK, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla BALMONT Monika Bała

  27 października 2023

  Wyniki postępowania konsultacyjnego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.41.2022, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Moniki Bała prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo-Usługowa BALMONT Monika Bała do nieruchomości położonej w Krakowie, w tym do budynku przy ul. Świtezianki 2, w celu zapewnienia telekomunikacji.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla RES.pl Kosiorowski, Wiśniowski sp. j.

  25 października 2023

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.129.2023 w przedmiocie ustalenia warunków dostępu dla RES.pl Kosiorowski, Wiśniowski sp. j. do nieruchomości i budynków położonych w Rzeszowie przy ul. Bałtyckiej 31A, 31B i 31C, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla RES.pl Kosiorowski, Wiśniowski sp. j.

  25 października 2023

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.128.2023 w przedmiocie ustalenia warunków dostępu dla RES.pl Kosiorowski, Wiśniowski sp. j. do nieruchomości i budynków położonych w Rzeszowie przy ul. Bałtyckiej 31F i 31G, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.