Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje i wyniki konsultacji 2023

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Łukowskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

  30 listopada 2023

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 29 listopada 2023 r. znak: DT.WOT.6171.166.2022.58, projektu decyzji administracyjnej Starosty Łukowskiego znak: G.6821.27.2021, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Łukowskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

  30 listopada 2023

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 29 listopada 2023 r. znak: DT.WOT.6171.119.2022.35, projektu decyzji administracyjnej Starosty Łukowskiego znak: G.6821.28.2021, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Fibee I sp. z o.o.

  30 listopada 2023

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.57.2023 w przedmiocie ustalenia warunków dostępu dla Fibee I sp. o.o. do nieruchomości i budynku położonego w Głuchołazach przy ul. Gen. Andersa 50, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Enter T&T sp. z o.o.

  30 listopada 2023

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.18.2023 w przedmiocie ustalenia warunków dostępu dla Enter T&T sp. o.o. do nieruchomości i budynków położonych w Elblągu, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” w Elblągu, w celu zapewnienia telekomunikacji.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla ISI sp. z o.o.

  29 listopada 2023

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.263.2021, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla ISI sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 29B w tym do posadowionego na nieruchomości budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Marcina Barszcza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CONECT

  29 listopada 2023

  Wyniki postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.115.2023 o ustalenie warunków dostępu dla Marcina Barszcza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CONECT Marcin Barszcz do nieruchomości położonej przy ul. Jaworskiego na działce nr 7004, obręb 0009 Włoszczowa, w celu zapewnienia telekomunikacji