Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Marcina Barszcza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CONECT

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.115.2023 o ustalenie warunków dostępu dla Pana Marcina Barszcza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CONECT Marcin Barszcz do nieruchomości położonej przy ul. Jaworskiego na działce nr 7004, obręb 0009 Włoszczowa, w tym do położonego lub wznoszonego na niej budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

W dniach 20 października 2023 r. – 20 listopada 2023 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 7 listopada 2023 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Michał Tarczewski
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska
Data publikacji: 29.11.2023 11:25