Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla BALMONT Monika Bała

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.41.2022, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Moniki Bała prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo-Usługowa BALMONT Monika Bała do nieruchomości położonej w Krakowie, w tym do posadowionego na tej nieruchomości budynku przy ul. Świtezianki 2, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

W dniach 15 września 2023 r. – 16 października 2023 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 10 października 2023 r.

Stanowisko zostało włączone do akt prowadzonego postępowania.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Bożena Rząca
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska
Data publikacji: 27.10.2023 08:35