Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje i wyniki konsultacji 2023

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Lipnowskiego znak: GN.6852.2.2022

  19 kwietnia 2023

  Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2023 r. znak: DT.WOT.6171.20.2023.5 projektu decyzji administracyjnej znak: GN.6852.2.2022, przedłożonej przez Starostę Lipnowskiego, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Niżańskiego znak: G.6821.1.61.2022

  18 kwietnia 2023

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z 17 kwietnia 2023 r. znak: DT.WOT.6171.402.2022.7 projektu decyzji administracyjnej Starosty Niżańskiego znak: G.6821.1.61.2022, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE – RNKO 900 MHz dla Polkomtel sp. z o.o.

  17 kwietnia 2023

  17 kwietnia 2023 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje dotyczące projektu decyzji dokonującej na rzecz Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rezerwacji częstotliwości z zakresu 885,1-890,1 MHz i 930,1-935,1 MHz

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE – RNKO 900 MHz dla P4 sp. z o.o.

  17 kwietnia 2023

  17 kwietnia 2023 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje dotyczące projektu decyzji dokonującej na rzecz P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rezerwacji częstotliwości z zakresu 880,1-885,1 MHz i 925,1-930,1 MHz

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Koneckiego znak: GN.6853.27.2022

  17 kwietnia 2023

  Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z 17 kwietnia 2023 r. znak: DT.WOT.6171.22.2023.21 projektu decyzji administracyjnej znak: GN.6853.27.2022, przedłożonej przez Starostę Koneckiego, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Koneckiego znak: GN.6853.39.2022

  17 kwietnia 2023

  Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z 14 kwietnia 2023 r. znak: DT.WOT.6171.406.2022.18 projektu decyzji administracyjnej znak: GN.6853.39.2022, przedłożonej przez Starostę Koneckiego, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.