Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla RES.PL Kosiorowski, Wiśniowski sp.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.108.2022 w przedmiocie ustalenia warunków dostępu dla RES.PL Kosiorowski, Wiśniowski sp. j. do nieruchomości oznaczonej jako działki nr 776/5, 780/4, 750/5 w obrębie 0211, położonej przy ul. przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie, w tym do wznoszonych na niej budynków wielorodzinnych, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

W dniach 22 marca 2023 r. – 21 kwietnia 2023 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 4 kwietnia 2023 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Dagmara Rydz
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 28.04.2023 11:50