Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Enter T&T sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.74.2022 w przedmiocie ustalenia warunków dostępu dla Enter T&T sp. z o.o. do nieruchomości znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Zjednoczeni” w Bydgoszczy, w tym do posadowionych na nich budynków wielorodzinnych, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

W dniach 22 marca 2023 r. – 21 kwietnia 2023 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:

1. Prezesa UOKiK, pismem z dnia 13 kwietnia 2023 r.

2. Enter T&T sp. z o.o., pismem z dnia 21 kwietnia 2023 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Dagmara Rydz
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 28.04.2023 11:45