Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Oferty ramowe 2019

 • Zatwierdzenie oferty ramowej - Emitel S.A.

  22 lipca 2019

  Zatwierdzenie oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w celu świadczenia usługi transmisji radiofonicznych oraz telewizyjnych.

 • Zobowiązanie do zmiany Oferty SOR

  17 lipca 2019

  Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Orange Polska S.A. wydał decyzję zobowiązującą OPL do zmiany Oferty SOR.

 • Modyfikacja oferty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

  09 lipca 2019

  4 lipca 2019 r. Prezes UKE zatwierdził zmiany „Umowy ramowej o dostęp telekomunikacyjny do infrastruktury Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” (Umowa ramowa) w zakresie wysokości opłat za usługi hurtowe.

 • Zobowiązanie do zmiany Oferty SOR

  05 lipca 2019

  Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Orange Polska S.A. (OPL) wydał w dniu 14 czerwca 2019 r. decyzję zobowiązującą OPL do zmiany Oferty SOR