Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Oferty ramowe 2019

  • Zmiana Oferty SOR

    16 września 2019

    Prezes UKE 30 sierpnia 2019 r. wydał decyzję utrzymującą w mocy decyzję zmieniającą Ofertę SOR dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, w zakresie obniżenia opłaty abonamentowej za Usługę WLR POTS.