Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Oferty ramowe 2019

  • Zobowiązanie do zmiany Oferty SOR

    21 maja 2019

    Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Orange Polska S.A., wydał 13 maja 2019 r. decyzję zobowiązującą Orange Polska S.A. do zmiany Oferty SOR.