Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Oferty ramowe 2019

  • Odmowa zobowiązania do zmiany Oferty SOR

    20 lutego 2019

    Prezes UKE przeprowadził postępowanie administracyjne, wszczęte na wniosek Netii S.A. o ponowne rozpatrzenie sprawy odmawiającej zobowiązania Orange Polska S.A. do zmiany Oferty SOR.