Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Odmowa zobowiązania do zmiany Oferty SOR

Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Netii S.A. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem decyzji 25 października 2018 r. odmawiającej zobowiązania Orange Polska S.A. (OPL) do zmiany Oferty SOR polegającej na rozdzieleniu pozycji cennikowej za uruchomienie usługi w technologii światłowodowej xPON (FTTH) na dwie alternatywne usługi:
-    uruchomienie usługi na łączu aktywnym oraz
-    uruchomienie usługi na łączu nieaktywnym,
wydał decyzję utrzymującą w mocy decyzję z dnia 25 października 2018 r.

Prezes UKE po ponownym rozpatrzeniu zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego oraz przeanalizowaniu wniosku Netii o ponowne rozpatrzenie sprawy uznał, że nie wystąpiła zmiana zapotrzebowania na usługi lub zmiana warunków rynkowych uzasadniająca zobowiązanie OPL do zmiany Oferty SOR.

Zdaniem Prezesa UKE, odmowa zobowiązania OPL do zmiany Oferty SOR jest uzasadniona m.in. z uwagi na zbyt niską penetrację usługami realizowanymi w technologii światłowodowej oraz brak praktyki wśród największych przedsiębiorców na polskim rynku telekomunikacyjnym, jak również wśród operatorów SMP z innych krajów Unii Europejskiej, co do rozdzielania opłaty za uruchomienie usługi w zależności od rodzaju łącza abonenckiego.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 20.02.2019 14:45
Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2019 14:48