Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Oferty ramowe 2019

 • Zobowiązanie do zmiany Oferty SOR

  10 października 2019

  Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wydał w dniu 1 października 2019 r. decyzję utrzymującą w mocy decyzję zobowiązującą OPL do zmiany Oferty SOR poprzez modyfikację zapisów w Części I Ogólnej Rozdział 1 pkt 1.9 ppkt 1.9.3 Kary umowne oraz ppkt 1.9.4 Bonifikaty.

 • Modyfikacja oferty KBTO sp. z o.o.– operatora infrastruktury RSS w woj. mazowieckim (Internet dla Mazowsza)

  08 października 2019

  3 października 2019 r. Prezes UKE zatwierdził zmiany cennika w zakresie wysokości opłat za usługi hurtowe w „Ofercie ramowej określającej warunki dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej w ramach projektu »Internet dla Mazowsza«” (dalej „Oferta ramowa”).

 • Zmiana Oferty SOR

  08 października 2019

  Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wydał w dniu 20 września 2019 r. decyzję utrzymującą w mocy decyzję zmieniającą Ofertę SOR dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (OPL), w zakresie wykreślenia opłaty za usługę przeniesienia numeru.