Zobowiązanie do zmiany Oferty SOR

Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wydał w dniu 1 października 2019 r. decyzję utrzymującą w mocy decyzję zobowiązującą OPL do zmiany Oferty SOR poprzez modyfikację zapisów w Części I Ogólnej Rozdział 1 pkt 1.9 ppkt 1.9.3 Kary umowne oraz ppkt 1.9.4 Bonifikaty.

Prezes UKE ponownie uznał, że z uwagi na zmianę warunków rynkowych i zmianę zapotrzebowania na usługi zasadne jest wprowadzenie zmian Oferty SOR w zakresie wysokości kar umownych oraz bonifikat.

Zdaniem Prezesa UKE, zasadne jest dostosowanie poziomu kar umownych do stwierdzonego poziomu świadczonych przez OPL usług regulowanych. Jednocześnie, wobec poprawy jakości i terminowości usług hurtowych świadczonych przez OPL w okresie ostatnich kilku lat, brak jest uzasadnienia dla stosowania kar umownych w wysokości obowiązującej w 2010 r.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 10.10.2019 08:05