Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zobowiązanie do zmiany Oferty SOR

Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Orange Polska S.A. (OPL) wydał w dniu 4 lipca 2019 r. decyzję zobowiązującą OPL do zmiany Oferty SOR poprzez wprowadzenie nowych opcji Usługi BSA oraz wprowadzenie dwóch opłat cyklicznych za Utrzymanie Łącza Abonenckiego w technologii światłowodowej xPON (FTTH) Usługi BSA dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.

Prezes UKE uwzględniając stanowisko OPL prezentowane w toku postępowania uznał, że wystąpienie okoliczności polegających na:
• systematycznym wzroście zapotrzebowania klientów na usługę dostępu do Internetu o wysokich przepływnościach (powyżej 100 Mbit/s);
• konieczności podjęcia inwestycji na terenach zabudowy rozproszonej;
• pojawianiu się ofert detalicznych dedykowanych dla klientów zamieszkujących domy jednorodzinne, ma istotne znaczenie dla sposobu realizacji Usługi BSA przez OPL. Okoliczności te wpływają na warunki rynkowe, w jakich OPL ma obowiązek realizować Usługę BSA.

Prezes UKE uznał, że wskazana zmiana zapotrzebowania na usługi i zmiana warunków rynkowych uzasadnia zmiany w Ofercie SOR.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 17.07.2019 13:15