Zatwierdzenie oferty ramowej - Emitel S.A.

Zatwierdzenie oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w celu świadczenia usługi transmisji radiofonicznych oraz telewizyjnych

Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Emitel S.A. (Emitel), wydał w dniu 8 lipca 2019 r. decyzję zmieniającą i zatwierdzającą zmieniony projekt oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w celu świadczenia usługi transmisji radiofonicznych oraz telewizyjnych.

Zatwierdzona oferta ramowa umożliwia uzyskanie dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury Emitel. Opłaty za udostępnienie infrastruktury zostały ustalone na poziomie kosztów ponoszonych, co umożliwi operatorom alternatywnym skonstruowanie konkurencyjnej oferty na rynku detalicznym, względem oferty Emitel. Prezes UKE zatwierdzając ofertę uwzględnił również wymagania związane z koniecznością ochrony infrastruktury krytycznej.

Wprowadzona regulacja przyczyni się do zapewnienia efektywnej współpracy międzyoperatorskiej, a tym samym do wspierania rozwoju skutecznej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym. W załączniku dostępna jest treść decyzji.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 22.07.2019 12:25