Zobowiązanie do zmiany Oferty SOR

Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Orange Polska S.A. (OPL) wydał w dniu 14 czerwca 2019 r. decyzję zobowiązującą OPL do zmiany Oferty SOR poprzez modyfikację zapisów w Części I Ogólnej, w Rozdziale 9 „Cennik”, oraz Części V Usługa BSA[1], w Rozdziale 2 „Szczegółowe zasady realizacji PDU[2] dla Usługi BSA”.

Prezes UKE uwzględniając stanowisko OPL prezentowane w toku postępowania doszedł
do wniosku, że zmiana warunków rynkowych i zmiana zapotrzebowania na usługi, których przejawem jest istotny wzrost zasięgu sieci FTTH[3], wysoka przepływność łączy światłowodowych i znaczący potencjał technologiczny do dalszego zwiększenia ich przepływności w przyszłości, przemawia za zniesieniem ograniczeń ilościowych uruchamianych interfejsów 10 GE oraz wprowadzeniem możliwości uruchamiania nowego interfejsu 100 GE dla poziomu dostępu Ethernet w usłudze BSA.

 

[1] ang. Wholesale Brodband Acces – hurtowa usługa dostępu szerokopasmowego.

[2] Punkt Dostępu do Usługi.

[3] ang. Fiber to the Home – światłowód do domu.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Marcin Ejsmont
Data publikacji: 05.07.2019 15:25
Data ostatniej modyfikacji: 15.07.2019 11:13