Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Emitel S.A.

Informacja na temat konsultacji projektu decyzji zatwierdzającej projekt oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w celu świadczenia usługi transmisji radiofonicznych oraz telewizyjnych. 

W dniach 3 grudnia 2018 – 2 stycznia 2019 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne odnośnie projektu decyzji administracyjnej dotyczącej rozpatrzenia wniosków Emitel z dnia 24 kwietnia 2018 r. w przedmiocie zatwierdzenia projektu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w celu świadczenia usługi transmisji radiofonicznych oraz projektu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w celu świadczenia usługi transmisji telewizyjnych.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska konsultacyjne złożone przez:
•    Amerykańską Izbę Handlową w Polsce z dnia 2 stycznia 2019 r.
•    BCAST sp z o.o. z dnia 2 stycznia 2019 r. (wersja jawna)
•    Cyfrowy Polsat S.A. z dnia 2 stycznia 2019 r.
•    Echo 24 sp. z o.o. z dnia 2 stycznia 2019 r.
•    Emitel S.A. z dnia 24 grudnia 2018 r.
•    Eska Rock S.A. z dnia 2 stycznia 2019 r.
•    Gościniec Wrzesiński sp. z o.o. z dnia 31 grudnia 2018 r.
•    International Communications sp. z o.o. z dnia 2 stycznia 2019 r.
•    Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej z dnia 2 stycznia 2019 r.
•    Polskiego Operatora Telewizyjnego sp. z o.o. z dnia 2 stycznia 2019 r.
•    PSN Infrastruktura sp. z o.o. z dnia 2 stycznia 2019 r.
•    Radio Eska S.A. z dnia 2 stycznia 2019 r.
•    Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie „Radio Koszalin” S.A. z dnia 2 stycznia 2019 r.
•    Prowincję Warszawską Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści) Radio Maryja z dnia 31 grudnia 2018 r.
•    Radio OKO sp. z o.o. z dnia 31 grudnia 2018 r.
•    Polskie Radio Szczecin S.A. z dnia 2 stycznia 2019 r.
•    Systemy Nadawcze Bielsko sp. z o.o. z dnia 2 stycznia 2019 r.
•    TVL sp. z o.o. z dnia 31 grudnia 2018 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 15.01.2019 15:15
Data ostatniej modyfikacji: 15.01.2019 16:01