Konsultacje i wyniki konsultacji 2019

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla MetroLine sp. z o.o.

  26 czerwca 2019

  26 czerwca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla MetroLine sp. z o.o. do nieruchomości i budynku w Warszawie.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

  25 czerwca 2019

  25 czerwca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile Polska S.A. do nieruchomości i budynku położonego w Broniszach przy ul. Poznańskiej - 98 hala OW3, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

 • Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy uzgodnienia projektu decyzji Starosty Nakielskiego dla NEXERA sp. z o.o.

  21 czerwca 2019

  Na podstawie art. 49 w związku z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawiadamia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy DT.WOT.6171.19.2019.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Inter Oświęcim Daniel Kułas

  19 czerwca 2019

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.217.2016, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Inter Oświęcim Daniel Kułas do nieruchomości i budynków w Oświęcimiu zarządzanych przez „Mediator” Jerzy Urbańczyk, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla MGK Rafał Chmielewski

  19 czerwca 2019

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.166.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla MGK Rafał Chmielewski do nieruchomości i budynku położonego w gminie Góra Kalwaria w miejscowości Moczydłów przy ul. Długiej 3, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Skynet sp. z o.o.

  14 czerwca 2019

  14 czerwca br. Prezes UKE rozpoczął ponowne konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Skynet sp. z o. o. do nieruchomości i budynków położonych w Babicach Nowych przy ul. Kameralnej, stanowiących współwłasność członków Wspólnoty Mieszkaniowej Garden Park w Babicach Nowych w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.